Hur man kan förbättra kvinnliga Libido

Hur man kan förbättra kvinnliga Libido

Sexualitet är en viktig del av den totala livskvaliteten och hälsan,Hur man kan förbättra kvinnliga Libido . Regelbunden sexuell aktivitet har många fördelar för den kvinnliga kroppen. Sex ökar nivån av DHEA , hormonet som ökar ditt immunsystem, och även nivån av Oxytocin , hormonet som styr frisättningen av endorfiner.

Regelbunden kärleksskapande minskar stress och kortisolnivåer , vilket betyder mer balanserat blodtryck och blodsockermängder, och kvinnor som regelbundet har sex två gånger i veckan har en högre avläsning av Immunoglobulin A, en antikropp som hjälper till med immunitet .

Hur man kan förbättra kvinnliga Libido

Vissa kvinnor kan uppleva smärta under sex, vilket gör att de inte kan förbli lugna och sedan sänker deras sexlust. Smärtsamt sex inträffar när slidan i musklerna spänner upp vilket gör penetrationen svår och en obekväm upplevelse för båda parter.

Att kunna bli upphetsad , med avslappnade muskler och lämplig vaginal smörjning möjliggör bekväm penetration utan friktion eller irritation och en trevligare upplevelse för båda parter. Otillräcklig vaginal smörjning är ett säkert tecken på att en kvinna inte är tillräckligt väckt och kan orsakas av fysiska eller psykologiska faktorer.

Låg sexlust hos kvinnor: symtom, diagnos och behandling

För nästan en tredjedel av kvinnorna är sexuell dysfunktion eller låg sexuell lust ett problem som stör deras relationer och livskvalitet. Symtomen kan variera från kvinna till kvinna, inklusive låga nivåer av testosteron, dålig blodcirkulation eller brist på kväveoxid men det finns inget magiskt tal för att definiera en låg sexlust.

Vad menas med nedsatt sexuell lust?

Brist på sexuell lust är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor och är ofta det svåraste att behandla. Om förlorad sexuell lust ska ses som något onormalt eller om det helt enkelt är en variation av vad som är normalt har länge diskuterats. Tillståndet har som regel en psykosocial och beteendemässig orsak och påverkas av en mängd förhållanden i det dagliga livet och i partnerförhållandet.

Nedsatt sexuell lust hos kvinnor kan förekomma i form av:

  • Frånvaro av eller bristande intresse för sex.
  • Frånvaro av sexuella tankar eller fantasier, och brist på därpå följande lust.
  • Svag eller ingen motivation för att försöka att bli sexuellt upphetsad.
  • Med bristande intresse menas att det är lägre än vad som uppfattas som normalt för åldersgruppen och hur lång tid förhållandet har varat.

Befolkningsstudier har visat att från 10 % till 46 % av alla kvinnor kan ha nedsatt sexuell lust. Fullständig aversion mot sex förekommer emellertid sällan. Tillståndet är vanligast bland medelålders och äldre kvinnor.

Låg sexkörning för kvinnor: symptom, diagnos och behandling

Kvinnans normala sexuella reaktionsmönster beskrivs som en cirkel med flera faser där den ena leder till den andra. Processen startar ibland med att kvinnan har lust till sexuell aktivitet, det uppstår sexuell upphetsning, under sexualakten upplever kvinnan tilltagande vällust fram tills hon eventuellt når klimax, orgasm(er). En bra upplevelse ger en tillfredställelse som ger en ökad motivation eller lust i framtiden. Kvinnan kan också “hoppa in i lustcirkeln” genom att börja stimulera sig eller genom att en partner tar initiativet. Känslorna i underlivet kan väcka den mentala lusten för sex, och den sexuella aktiviteten kan fortsätta.

De kroppsfunktioner som styr lust, upphetsning och orgasm är emellertid separata, och de är egentligen inte beroende av varandra. Kvinnor som har tappat den spontana lusten för sex kan därför fortfarande ha bra sex. De tar emellertid inte initiativ till sexuell kontakt.

HUR KAN MAN ÖKA KVINNLIG SEXUELL BEGÄR?

Fenomenalt sex hos kvinnor börjar i huvudet – i lättsinniga fantasier. Tyvärr, lider tusentals kvinnor i världen av lågt libido och brist på sexlust. Därför har ett team av experter skapat Femin Plus, ett modernt preparat som ökar libido hos kvinnor. Hur man kan förbättra kvinnliga Libido

  • Femin Plus ökar sexlust,
  • påskyndar tillståndet av upphetsning,
  • tillåter att uppleva fantastiska orgasmer,
  • förbättrar återfuktning av slidan,
  • Förbättrar cirkulationen och ökar känslighet för beröring.

Femin Plus är en unik blandning av effektiva naturliga ämnen, som reglerar den kvinnliga kroppens funktioner.